غذای خانگی پلوچین

تهیه شده با عشق، از خانه
پلوچین سایت سفارش آنلاین غذای خانگی است که با همکاری خانم‌های خانه‌دار ساکن یزد فعالیت می‌کند؛ به این صورت که غذاها توسط خانم‌ها در منزل خودشان پخته شده و به آدرس مشتری ارسال می‌شود.
ثبت نام اولیه فرم ثبت نام مامان ها (موجود در همین صفحه) را پر کنید. بعد از آن ما برای توضیح و هماهنگی باقی مراحل با شما تماس خواهیم گرفت.
ارسال تست در این مرحله شما ۴ نوع غذای مختلف را طبخ کرده و با هماهنگی برای ما ارسال خواهید کرد. غذاها توسط کارشناسان پلوچین بررسی شده و در صورت تایید وارد مرحله بعد خواهید شد.
لطفا توجه کنید که غذاهای تست رایگان است و پلوچین هزینه‌ای بابت آن به شما پرداخت نمی‌کند.
جلسه حضوری در این مرحله طبق زمان‌بندی به دفتر پلوچین مراجعه خواهید کرد. دستورالعمل‌های جامع پلوچین شامل اصول بهداشتی، میزان مواد اولیه غذاها، نحوه بسته بندی، نحوه قیمت گذاری، نحوه پاداش و باقی توضیحات را دریافت خواهید کرد.
دریافت کارت بهداشت در این مرحله باید به یکی از مراکز بهداشت سطح شهر مراجعه کرده و جهت دریافت کارت بهداشت ثبت‌نام کنید.
همچنین آشپزخانه شما توسط کارشناسان پلوچین جهت بررسی موارد بهداشتی بازدید خواهد شد.
تبریک، اکنون شما به جمع مامان های پلوچین پیوسته اید.
ثبت نام